Podziękowania dla członków LSO za udział w konferencjach naukowych