Aktualności LSO

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Komunikat (2/1018) Nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją niezależną od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej. Decyzją przytłaczającej większości głosów Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła członkostwo polskiej KRS w […]

Aktualności LSO

Niewolnicy w stanie spoczynku.

Znów zrobiło się głośno (słusznie!) o szarży przełożonego dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi w stanie spoczynku. Po Beacie Mik nadeszła kolej na Wojciecha Sadrakułę. Nasz kolega całkiem niedawno odwołał się od kary porządkowej upomnienia, którą Prokurator Krajowy […]

Aktualności LSO

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów

Z oparów legislacyjnego i konkursowego absurdu wyłania się kształt Izby Dyscyplinarnej. W kolejnych programach telewizyjnych Prokurator Krajowy głosi, że to on jest strażnikiem praworządności. Twierdzi, że za krytykę Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta prokurator Jarosław Duś […]

Aktualności LSO

Echa apelu zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia.

W lipcu, jeszcze przed wpływem pierwszych zgłoszeń, zwróciliśmy się z apelem do prokuratorów o powstrzymanie się od kandydowania do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdecydowana większość naszego środowiska zachowała się przyzwoicie. Okazaliśmy, jako grupa zawodowa, pokorę […]

Aktualności LSO

SUKCESY, SUKCESY…..

Dwa miesiące zajęło kierownictwu prokuratury opracowanie odpowiedzi na raport Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” prezentujący stan prokuratury „dobrej zmiany” w kontekście reformatorskich zapowiedzi oraz głoszonych publicznie deklaracji. Powyższe stwierdzenie odnosi się oczywiście do komunikatu Prokuratury […]