Uchwała w sprawie represji politycznych stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w Turcji.

Uchwała nr 21/11/2017
z dnia 12 czerwca 2017 r.

zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie represji politycznych stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w Turcji.

W związku z dramatycznymi wydarzeniami w Turcji, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” uchwalił, co następuje:

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” przyłącza się do głęboko zaniepokojonych głosów organizacji prawniczych w sprawie dramatycznych wydarzeń w Turcji, które nastąpiły po dniu 15 lipca 2016 r., a których skutki trwają nadal.
Dotyczy to w szczególności masowych zwolnień ze służby sędziów i prokuratorów, których liczbę szacuje się aktualnie na blisko 4000 osób, spośród których duża liczba została aresztowana. Wobec zwolnionych stosowane były dalsze restrykcje w postaci usuwania z mieszkań służbowych, blokowania ich kont, konfiskowania ich majątku, pozbawiania ubezpieczeń zdrowotnych i zatrzymywania paszportów. Zatrważające są informacje o stosowaniu względem niektórych zatrzymanych osób tortur w postaci długotrwałych przesłuchań bez snu, wyżywienia i picia, używaniu wobec nich gróźb oraz obelg.
Wiadomość o aresztowaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. szefa Amnesty International w Turcji -Tanera Kilica i 5 innych prawników pod zarzutem udziału w organizacji terrorystycznej – dowodzi, że represje wobec niezależnych, tureckich prawników nie ustały.
Skala tych działań musi budzić zdecydowany sprzeciw zarówno w odniesieniu do oczywistego zagrożenia pozbawienia niezależności sądownictwa i całego systemu wymiaru sprawiedliwości jako podstawy ładu demokratycznego, jak i wobec łamania praw człowieka i obywatela.
Nieludzkie lub poniżające traktowanie stanowi naruszenie fundamentalnych i niezbywalnych praw i wolności, zagwarantowanych Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, do przestrzegania których Turcja jest zobowiązana jako ich sygnatariusz.
Osłabianie wymiaru sprawiedliwości, pozbawianie go niezawisłości jest jedną z dróg prowadzących do autorytarnych rządów. Potwierdzeniem tych tendencji są zmiany konstytucyjne, ograniczające niezależność organów wymiaru sprawiedliwości, dające w praktyce prezydentowi kontrolę nad sądownictwem wskutek zmian dotyczących Najwyższej Rady Sędziów i Prokuratorów (HSYK).
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” wyraża solidarność, przekazuje represjonowanym tureckim sędziom, prokuratorom i ich rodzinom słowa otuchy oraz wspiera apele organizacji prawniczych, które potępiły bezprecedensowe działania wymierzone w turecki wymiar sprawiedliwości.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów
„Lex Super Omnia”

O sytuacji w Turcji można przeczytać w artykule Thomasa Guddata, wiceprezesa Stowarzyszenia MEDEL, opublikowanym na naszej stronie (link tutaj).