Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w przedmiocie nasilenia represji wobec niezależnych oskarżycieli publicznych

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” od chwili swego powstania wielokrotnie krytykowało podejmowane przez kierownictwo prokuratury działania wobec prokuratorów wyrażających negatywne uwagi odnośnie obecnego modelu funkcjonowania prokuratury. Działania te od początku tego roku kierownictwo prokuratury intensyfikuje, […]

Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w sprawie sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dążąc w swojej działalności do jakościowych i systemowych zmian ustroju prokuratury, w pełni dostrzega konieczność poprawy warunków pracy urzędników i innych pracowników prokuratury, a w szczególności znaczącego zwiększenia poziomu ich […]

Aktualności LSO

Gratulacje dla Pani prok. Ewy Wrzosek!

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance, Pani prok. Ewie Wrzosek, która została laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które wyróżniają się na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz promocji idei […]

Aktualności LSO

APEL PROKURATORÓW RP z dnia 26 lipca 2021 roku

My niżej podpisani prokuratorzy RP podpisujemy się pod apelem sędziów okręgu olsztyńskiego wspieranych przez sędziów z innych okręgów i wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca […]

Aktualności LSO

Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu

Warszawa, 7 lipca 2021r. My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczoprzypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego ijawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, […]