Aktualności LSO

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 18 stycznia 2021 r. w przedmiocie delegowania przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego członków Stowarzyszenia, w tym przedstawicieli jego Zarządu do jednostek prokuratury odległych od miejsc zamieszkania zainteresowanych

W dniu 18 stycznia 2021 r., do poszczególnych jednostek prokuratury, w których  zgodnie z przydziałami służbowymi zatrudnieni byli prokuratorzy, w tym członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”,przekazano drogą faksową indywidualne decyzje kadrowe Prokuratora Krajowego Bogdana […]