Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

Niezależna organizacja prokuratorów, opinie i raporty o sytuacji prawnej w Polsce. #NowaProkuratura #LSO

Najnowsze wpisy

Najnowsze publikacje Lex Super Omnia

Aktualności

Aktualności Lex Super Omnia Bądź na bieżąco –  sprawdź najnowsze informacje.

Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA”

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym[…]

Niezależni prokuratorzy

Dlaczego niezależna prokuratora to podstawa praworządnego państwa.
Niezależni prokuratorzy
"Światło Niezależności"

Dowiedz się dlaczego potrzebna nam niezależna prokuratura.

"Droga do Niezależności"

Ochrona ofiar czy przestępców? Zależny prokurator nie gwarantuje sprawiedliwości. Czas na niezależną prokuraturę!

"Siła Niepodległości"

Sprawiedliwość czy telefoniczna smycz? Zależny prokurator nie gwarantuje sprawiedliwości. Czas na niezależną prokuraturę!

Legislacja

Działalność edukacyjna

Sprawozdania z działalności edukacyjnej

Dołącz do stowarzyszenia

Warunki dołączenia do stowarzyszenia Lex Super Omnia

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Prokuratorów,,Lex super omnia” może być asesor prokuratorski, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.

Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

Ponadto zgodnie z uchwałą o zmianie statutu Stowarzyszenia, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 23 listopada 2019 roku, kandydat składa powyższą deklarację wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49