Informacja o stanowisku Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w sprawie projektu „Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów”

W dniu 6 marca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z wnioskiem o udostępnienie projektu „Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów”, który od czerwca 2016 r. jest przedmiotem prac Rady. Wystąpienie zostało skierowane wobec uznania, że Rada nie posiada kompetencji do procedowania w tej kwestii, a nadto nie pochodzi z wyborów, przez co nie dysponuje  mandatem wymaganym od organu samorządu zawodowego.

Pani prokurator Agata Gałuszka-Górska, zastępca Prokuratora Krajowego poinformowała nas, że Rada uznała, iż projekt nie będzie poddany zewnętrznym konsultacjom. Skład Rady stanowi reprezentację wszystkich środowisk prokuratorskich, jej uchwały są wyrazem ocen tego organu samorządności prokuratorskiej i trudno sobie wyobrazić logikę poddawania projektów takich decyzji i ocen konsultacjom lub opiniom zewnętrznych instytucji. Autorka pisma zauważyła nadto, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Stowarzyszenie dokonało oceny zbioru – po jego uchwaleniu przez Radę.

Zarząd Stowarzyszenia stwierdza, że Przewodniczący Rady – Prokurator Generalny i Rada in gremio ignorują obowiązek współpracy z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów, wynikający z treści art. 3 par. 1 pkt 13 ustawy Prawo o prokuraturze.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.