Spotkanie ekspertów Komisji Weneckiej z przedstawicielami Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

Dzisiaj, tj. 26 października 2017 r. delegacja Komisji Weneckiej spotkała się w hotelu Sheraton z przedstawicielami Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Wizyta Komisji w Polsce stanowi pierwszy etap oceny obowiązujących od 4 marca 2016 r. regulacji prawnych dotyczących prokuratury. O wydanie opinii na ten temat zwrócił się w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Przedmiotem zainteresowania Komisji był przebieg procesu legislacyjnego, który doprowadził do uchwalenia w dniu 28 stycznia 2016 r. ustawy Prawo o prokuraturze i przepisów wprowadzających oraz zakres i konsekwencje zmian. W trakcie rozmowy przedstawiciele Stowarzyszenia wskazywali na różnice między przyjętymi regulacjami a międzynarodowymi standardami w zakresie statusu i organizacji prokuratury.

W skład delegacji Komisji Weneckiej weszli  czterej sprawozdawcy: Nicolae Eşanu (zastępca członka Komisji Weneckiej, Mołdawia, wiceminister sprawiedliwości),  Johan Hirschfeldt (zastępca członka Komisji Weneckiej, Szwecja, sędzia sądu apelacyjnego), Jean-Claude Scholsem (sprawozdawca opinii Komisji Weneckiej o polskim Trybunale Konstytucyjnym, Belgia), Kateřina Šimáčková (zastępczyni członka KW, Czechy, sędzia Trybunału Konstytucyjnego) oraz Schnutz Dürr (Austria) i Ziya Tanyar (Turcja) – obydwaj z sekretariatu Komisji Weneckiej.

Stowarzyszenie reprezentowali prokuratorzy: Iwona Palka, Jacek Bilewicz, Krzysztof Parchimowicz i Jerzy Iwanicki.

Opinia zostanie przyjęta na najbliższej sesji plenarnej Komisji w Wenecji w dniach 8-9 grudnia 2017 r.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.