List 27 organizacji i inicjatyw obywatelskich do Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o zorganizowanie Wysłuchania Publicznego

Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od miesięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Deklarujemy nasze wsparcie przy jego organizacji w oparciu o zasady opisane w regulaminie na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.

W swoim wystąpieniu z dnia 24 lipca 2017 roku powiedział Pan: „Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, także dla tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Nie ma takich ustaw, z których wszyscy będą zachwyceni. Ale ustawy nie mogą wzbudzać aż takich kontrowersji”. Zwracamy uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazywali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do podpisu.

Jesteśmy przekonani, że chcąc budować zaufanie społeczeństwa do instytucji państwa, w tym do Urzędu Prezydenta, konieczne jest oddanie głosu i wysłuchanie Obywateli, którym tak jak Panu zależy na dobru wspólnym jakim jest Rzeczpospolita, zgodnie z art. 1 Konstytucji RP.

Jeżeli uzna Pan formułę Wysłuchania Publicznego za niemożliwą do przeprowadzenia, to prosimy o wskazanie terminu kiedy, przed podjęciem decyzji w sprawie powyższych ustaw spotka się Pan z sygnatariuszami niniejszego listu.

Z nadzieją na wspólną dyskusję,

 1. Akcja Demokracja
 2. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 3. Fundacja im. Bronisława Geremka
 4. Fundacja im. Stefana Batorego
 5. Fundacja Liberté!
 6. Greenpeace Polska
 7. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 8. Instytut Spraw Publicznych
 9. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 10. Klub Jagielloński
 11. Kluby Tygodnika Powszechnego
 12. Komitet Obrony Demokracji
 13. Łańcuch Światła Poznań
 14. Obywatele RP
 15. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 16. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 17. Projekt:Polska
 18. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 19. Stowarzyszenie Amnesty International
 20. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 21. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 22. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
 23. Stowarzyszenie Sędziów Themis
 24. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie
 25. Warszawski Strajk Kobiet
 26. Wolne Sądy
 27. Zielony Instytut

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.