Czy udział prokuratorów w zajęciach z dziećmi i młodzieżą na temat konstytucji może osłabić zaufanie do bezstronności prokuratora?

Red. Ewa Ivanova w Gazecie Wyborczej z 20.11.2018 r. zadaje pytanie, czy udział prokuratorów w zajęciach z dziećmi i młodzieżą na temat konstytucji może osłabić zaufanie do bezstronności prokuratora. Tak bowiem uważa szef Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, który zabronił prokuratorom udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego  prawnicy prowadzą obecnie w szkołach zajęcia na temat konstytucji.

Prokurator Okręgowy Warszawa Praga Łukasz Osiński zabronił podwładnym udziału w akcji twierdząc, że „wątpliwości może budzić polityczny kontekst aktywności części członków zarządu stowarzyszenia będącego organizatorem projektu”. Według niego „wielokrotnie wypowiadali się bardzo krytycznie m.in. w zakresie przeprowadzanych reform sądownictwa, jak również uchwalanych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, włączając się tym samym w spór polityczny”. Osiński podnosi też, że poprzednie edycje tej akcji były obiektem zainteresowania i komentarzy środowisk politycznych, a część z nich oceniła je „jako formę agitacji politycznej”. Przypomniał prokuratorom o zasadach etycznych, w tym o obowiązku unikania zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do ich niezależności, bezstronności i rzetelności zawodowej lub „wywołać wrażenie braku poszanowania dla prawa”. „W mojej ocenie udział prokuratora (…) w projekcie może osłabić zaufanie do bezstronności prokuratora” – kończy pismo prokurator Łukasz Osiński.

Link do artykułu. 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.