List otwarty prokuratorów do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego

Warszawa, dnia 27 czerwca 2020 roku

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

Złożenie roty ślubowania prokuratorskiego jest aktem indywidualnym każdego prokuratora, na mocy którego obejmując swój urząd, zobowiązuje się do realizacji powierzonych mu zadań w imię określonych w niej zasad.

Fundamentalne znaczenie ma w tym przypadku wierność w służbie Rzeczpospolitej Polskiej, a także stanie na straży prawa oraz strzeżenie praworządności, które to wartości szczególnie w prokuraturze nabierają istotnego znaczenia.

Kierowana przez Pana od 4 lat prokuratura stała się antytezą organu mającego strzec praworządności i jest permanentnie wykorzystywana w walce politycznej. Nie sposób już stwierdzić, że jest organem władzy państwowej działającym w interesie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przez ostatnie lata obserwujemy destrukcję prokuratury, która nie reaguje na jawne przejawy łamania praworządności, mimo, że jej strzeżenie jest jednym z głównych zadań ustawowych.

Jako prokuratorzy szanujący swoje zobowiązania podjęte w podniosłym momencie objęcia urzędu prokuratora, chcemy w pełni dochować roty ślubowania i traktować ją jako swoisty drogowskaz, wyznaczający prokuratorowi drogę, którą powinien podążać w czasie wykonywania odpowiedzialnej i niełatwej służby.

Z dezaprobatą patrzymy na zachowania koleżanek i kolegów, którzy w imię oferowanych im korzyści nie tylko nie reagują na łamania standardów demokratycznego państwa prawnego, ale także swoimi działaniami pogłębiają skalę naruszeń, podejmując decyzje w interesie władzy politycznej.

Zapewne zapomnieli oni, że składana przysięga to nie ornamentacyjne i mało znaczące słowa, ale zobowiązanie wobec obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do należytego sprawowania urzędu prokuratorskiego w zgodzie z wymogami prawa, honoru i moralności.

Z tego też względu, pomni złożonego ślubowania, które jest dla nas wartością najwyższą, przesyłamy Panu ponownie podpisane przez nas roty ślubowań jako symbol naszej niezależnej postawy. Chcemy tym gestem uzmysłowić Panu, iż wśród podległych prokuratorów znajduje się, być może nieliczna grupa osób, która w imię złożonej przysięgi będzie służyć Rzeczpospolitej Polskiej, jej obywatelom, a nie interesom jakiejkolwiek partii politycznej.

Mamy też nadzieję, że nasza postawa przyczyni się do zmiany zachowań wielu prokuratorów, którzy z różnych powodów: strachu, obawy, czy też zwykłego konformizmu, myśląc w podobny sposób, w chwili obecnej nie są jednak gotowi na złożenie tak jednoznacznej deklaracji.

Jesteśmy przekonani, że poszanowanie wartości, odwaga, honor oraz zwykła przyzwoitość będą tymi czynnikami, które wbrew politycznej presji pozwolą nam realizować rzetelnie zobowiązania, tak pięknie ujęte w rocie prokuratorskiej przysięgi.

Katarzyna Kwiatkowska – wiceprezes zarządu LSO
Dariusz Korneluk – wiceprezes zarządu LSO

Treść roty ślubowania prokuratora:

„Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”

Wraz z listem przesłano Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu roty ślubowania podpisane przez następujących prokuratorów:

Małgorzata Adamajtys
Aleksandra Antoniak-Drożdż
Jacek Bilewicz
Joanna Bogdan
Alicja Borowska
Oliwia Bożek-Michalec
Justyna Brzozowska
Jakub Cema
Małgorzata Ceregra-Dmoch
Wojciech Dutkowski
Józef Gacek
Damian Gałek
Joanna Garus
Katarzyna Gembalczyk
Piotr Grądzki
Marek Jamrogowicz
Lidia Jaryczkowska
Marek Jaryczkowski
Janina Jurewicz-Jankowska
Małgorzata Kapral
Robert Kmieciak
Dariusz Korneluk
Piotr Kowalik
Joanna Kowalska
Mariusz Krasoń
Jolanta Kruczek
Katarzyna Kuklis
Agnieszka Kupracz
Katarzyna Kwiatkowska
Beata Lazar
Irena Laura Łozowicka
Marcin Maksjan
Aleksandra Malinowska-Bizon
Michał Mistygacz
Marian Młynarski
Piotr Niezgoda
Izabela Niezgoda
Urszula Noras-Cema
Wojciech Nowak
Bogusław Olewiński
Jarosław Onyszczuk
Artur Orłowski
Iwona Palka
Krzysztof Parchimowicz
Krystyna Paszek
Roman Pękała
Paweł Pik
Monika Plucińska
Arkadiusz Roćko
Monika Skinder-Pik
Alina Wojdyr
Beata Skowronek-Frużyńska
Waldemar Starzak
Bogdan Stelmach
Ireneusz Szeląg
Tomasz Waszczuk
Magdalena Wiśniewska
Dariusz Witek-Pogorzelski
Ewa Wrzosek
Robert Wypych

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.