Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ochrony tajemnicy adwokackiej

Tajemnica adwokacka stanowi jedną z fundamentalnych konstytucyjnych gwarancji praw jednostki i łączy się z koniecznością zachowania nadzwyczajnej ostrożności w trakcie czynności procesowych realizowanych przez organy ścigania, podczas których tajemnica ta mogłaby zostać naruszona. Zarówno bowiem prawo do sądu, jak i ściśle powiązane z nim prawo do korzystania z pomocy prawnej w osobie profesjonalnego obrońcy (pełnomocnika) urzeczywistniają standardy demokratycznego państwa prawnego w zakresie rzetelnego i obiektywnego wymiaru sprawiedliwości.

Z tego też względu niezwykle istotne jest zachowanie przez organy ścigania respektu wobec tak ważnego elementu pracy adwokata i powstrzymywanie się od wszelkich działań, które bez uzasadnionej potrzeby ingerowałyby w pracę adwokata oraz jego relacje z klientem. Trzeba bowiem pamiętać, iż uchylenie tajemnicy adwokackiej następuje w ściśle określonym i wyjątkowym trybie, zaś dokumenty ją zawierające podlegają restrykcyjnej ochronie przewidzianej w art. 225§ 3 k.p.k.

Nie wdając się w merytoryczną ocenę podstaw działań podejmowanych wobec adwokatów, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje do koleżanek i kolegów prokuratorów, którzy w swoim postępowaniu winni kierować się obiektywizmem i bezstronnością, aby zawsze stawali na straży praworządności i przestrzegali w swojej codziennej pracy podstawowych zasad państwa prawa.

Jesteśmy przekonani, że przyzwoitość i merytoryczna rzetelność mają większą wagę, aniżeli doraźne profity, zaś uczestnictwo w wymiarze sprawiedliwości wymaga uczciwości oraz właściwego pojmowania standardów demokratycznego państwa prawnego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.