Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej

Począwszy od roku 2006, dnia 20 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogóle ONZ. Łączy nas praworządność – to hasło ma obecnie wielką moc i niebagatelne znaczenie.

Świat wokół nas zmienił się, pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami, jednak potrzeba łączenia sił, zarówno w obronie praworządności, jak też w wyrównywaniu szans społecznych oraz niwelowaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego pozostała niezmienna. Bądźmy razem, łączmy nasze siły i zmieniajmy świat na lepsze!!!

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.