Podziękowania dla wszystkich, którzy okazują wsparcie karnie delegowanym prokuratorom

Szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Jak Państwo wiecie, ostatnie dni były dla Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” bardzo trudne. Nasze Koleżanki i Koledzy z dnia na dzień zostali przymusowo przeniesieni do pracy w prokuraturach rejonowych odległych o setki kilometrów od ich miejsc zamieszkania. Zostali oni rozłączeni z rodzinami, uniemożliwiono im sprawowanie opieki nad starszymi rodzicami, nakazano w błyskawicznym tempie przeorganizować całe życie osobiste i zawodowe. Szykany te są dla nich wyjątkowo dotkliwe i choć prokuratorzy ci są silni, z całą pewnością trudniej byłoby im godnie stawić czoła tej sytuacji, gdyby nie płynące szerokim, nieprzerwanym strumieniem, zarówno z kraju jak i zagranicy, przejawy wsparcia, pomocy, życzliwości, dobroci i solidarności pochodzące z wielu środowisk. Wsparcie to i ofiarowana konkretna bezinteresowna pomoc ma niesamowicie pozytywne przesłanie i pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość, wiedząc jak wielu wspaniałych zwolenników ma idea niezależnej od czynników politycznych prokuratury, o którą zabiega nasze Stowarzyszenie.

Brak jest takich słów i podniosłych gestów, które pozwoliłyby wyrazić naszą wdzięczność wszystkim osobom wspierającym przymusowo delegowanych prokuratorów. To, że byliście i jesteście Państwo z nami, pomaga im przetrwać te trudne dni. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się serdeczne podziękowania. Murem za naszymi przymusowo delegowanymi Koleżankami i Kolegami stanął Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, wszystkie środowiska prawnicze: sędziowie, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, koledzy prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, organizacje obywatelskie, media, społeczność międzynarodowa, w tym Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL oraz Unia Prokuratorów Republiki Czeskiej, a także niezliczona liczba innych osób, których dobre słowo, wyrazy solidarności, a często doraźna pomoc organizacyjna podtrzymywały na duchu nasze Koleżanki i Kolegów. Te wszystkie gesty pozwalają nam wierzyć, że jesteście Państwo z nami i będziecie nas wspierać, niezależnie jak dotkliwymi środkami uderzy w nasze Stowarzyszenie kierownictwo obecnej Prokuratury. Wasze wsparcie daje nam siłę i wiarę w to, że wspólnie doprowadzimy do restytucji demokratycznego państwa prawnego z niezawisłymi sędziami i niezależnymi prokuratorami jako jego oczywistymi elementami.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy,

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.