Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie tragicznej śmierci Pani Komornik Ewy Kochańskiej

Warszawa, 22 listopada 2022 r.  

Z bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pani Komornik Ewy Kochańskiej. Z faktem tym trudno się pogodzić, tym bardziej, że zbrodnię tę popełniono podczas wykonywania przez Panią Komornik obowiązków służbowych.

Składając wyrazy współczucia bliskim i przyjaciołom Zmarłej wyrażamy swój protest przeciwko dalszej brutalizacji życia publicznego, w wyniku której w naszym kraju dochodzi do tak skrajnych aktów agresji powodowanych nienawiścią, w tym również skierowaną wobec osób wykonujących zawody prawnicze.

Jako prokuratorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu  Prokuratorów Lex Super Omnia wyrażamy pełną solidarność z ogólnopolskim protestem komorników sądowych, stanowiącym reakcję na akt bezprzykładnej agresji wobec przedstawicielki tej grupy zawodowej.

Z całą mocą potępiamy i wyrażamy najwyższe oburzenie wobec aktu brutalnej przemocy skierowanej wobec Pani Komornik.

Domagamy się od rządzących, przedstawicieli mediów jak i środowisk mających wpływ
na kształtowanie opinii publicznej podjęcia wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie mowy nienawiści z przestrzeni publicznej.

Nie dopuśćmy, aby jej skutki dotykały kolejne osoby, w tym wykonujące obowiązki w wymiarze sprawiedliwości.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.