Zaproszenie na konferencję naukową pt. Model prokuratury wobec zmian cywilizacyjnych, 23-24 marca w Krakowie

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
mają zaszczyt serdecznie zaprosić na konferencję pt.
MODEL PROKURATURY WOBEC ZMIAN CYWILIZACYJNYCH,
która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w auli Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12, z możliwością uczestnictwa on-line

     Patronat Honorowy                       Patronat Wydawniczy

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 23 marca 2023 roku

10.00-10.20    Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska – Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów LSO

Prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski – Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ

Panel I: Wymiar ustrojowy

Moderator: Prof. SWPS dr hab. Adam Bodnar (SWPS)

10.20-10.40    Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (UW), De(kon)strukcja prokuratury w Polsce a standardy współczesnego konstytucjonalizmu

10.40-11.00    Prof. UJ dr hab. Grzegorz Kuca (UJ), Determinanty ustrojowe modeli prokuratury

11.00-11.20    Prokurator Aleksandra Antoniak – Drożdż (LSO), Prawne gwarancje niezależności prokuratora w kontekście oczekiwań społecznych

11.20-11.40    Dr Michał Mistygacz (UW, LSO), Dysfunkcjonalność zasad ustrojowych prokuratury w Polsce – potrzeba redefinicji czy nowej aranżacji?

11.40-12.00    Prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski (UJ), Koncepcja ustrojowa prokuratury a współpraca międzynarodowa w sprawach karnych

12.00-12.30    Dyskusja

12.30-13.00    Przerwa kawowa

Panel II: Wymiar międzynarodowy

Moderator: Prof. UEK dr hab. Barbara Nita – Światłowska (UEK)

13.00-13.20    Prof. dr hab. Adam Górski (UJ), Interes wymiaru sprawiedliwości w kontekście wydania ENA

13.20-13.40    Prokurator Jerzy Iwanicki (LSO), Decentralizacja współpracy międzynarodowej w sprawach karnych – uwagi de lege ferenda

13.40-14.00    Mgr Roksana Wszołek (UJ), Standardy orzecznictwa europejskiego odnoszące się do prawa karnego i sposobu funkcjonowania Prokuratury

14.00-14.20    Dr Sonia Głogowska (UJ), Polska w Prokuraturze Europejskiej? Szanse, zagrożenia, perspektywy     

14.20-14.40    Dr Aneta Leszczyńska (Freie Universität Berlin), Prokuratura Europejska w Niemczech

14.40-15.10    Dyskusja

15.10-16.00    Przerwa obiadowa

Panel III: Wymiar kryminalno – polityczny

Moderator: Prof. dr hab. Piotr Kardas (UJ)

16.00-16.20    Prof. UMCS dr hab. Sławomir Patyra (UMCS), Rola organów konstytucyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

16.20-16.40    Prokurator Jarosław Onyszczuk (LSO), Czy prokurator jest gwarantem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego?

16.40-17.00    Prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ), Wpływ instytucji prawa karnego na sprawność postępowania karnego

17.00-17.20    Prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz (UŚ), Przyszłe zadania prokuratora wobec jutrzejszej dyskryminacji

17.20-17.50    Dyskusja

Piątek, 24 marca 2023 roku

Panel IV: Wymiar procesowy

Moderator: Prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (UŚ, Iustitia)

9.30-9.50        Prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka (UJ), Czynności operacyjno – rozpoznawcze: czy trzecia droga postępowania przygotowawczego?

9.50-10.10      Dr Alfred Staszak (UZ, LSO), Prokurator jako gwarant legalizmu czynności operacyjno – rozpoznawczych

10.10-10.30    Prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik (UŚ), Prokurator na tle interakcyjnego powiązania postępowania przygotowawczego i postępowania jurysdykcyjnego – status quo i status futurus

10.30-11.00    Przerwa kawowa

11.00-11.20    Dr Małgorzata Szeroczyńska (LSO), Między legalizmem a oportunizmem – pragmatyzm procesowy jako środek usprawnienia postępowania karnego

11.20-12.00    Prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS) oraz Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (USz), (Nie)odpowiedzialność prokuratora za postępowanie sądowe – anachroniczność i konieczność nowej aranżacji zasady substytucji, dewolucji i indyferencji?

12.00-12.20    Prof. dr hab. Sławomir Steinborn (UG), Znaczenie struktury sądownictwa powszechnego dla efektywności postępowania karnego i realizacji zadań prokuratury

12.20-12.50    Dyskusja

12.50-13.30    Przerwa obiadowa

Panel V: Wymiar organizacyjno – pracowniczy

Moderator: Prokurator Jakub Cema (LSO)

13.30-13.50    Prokurator Mariusz Krasoń (LSO), Pracowniczy wymiar prokuratury

13.50-14.10    Prokurator Robert Kmieciak (LSO), Kultura organizacyjna prokuratury

14.10-14.30    Dr Paweł Czarnecki (UJ), Odpowiedzialność służbowa prokuratora – między prewencją a represją

14.30-14.50    Lek. med. Elżbieta Świderska, Zagrożenia dla zdrowia psychicznego w pracy prokuratora

14.50-15.10    Prokurator Marek Jamrogowicz (LSO), Prokuratura a pieniądze

15.10-15.40    Dyskusja

Osoby chętne do wzięcia udziału w Konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w tym miejscu: LINK DO REJESTRACJI.

Rejestracja na Konferencję jest możliwa w terminie do 20 marca 2023 roku.

Osoby zgłaszające swój udział w Konferencji (stacjonarnie) są proszone o uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł na konto bankowe Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” o nr 24 1140 2004 0000 3202 7667 1284 z dopiskiem „Konferencja w Krakowie”.

Osoby, które zgłoszą chęć zdalnego uczestniczenia w Konferencji, z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają link umożliwiający połączenie. Osoby te nie uiszczają opłaty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: mp.37.6920@gmail.com            

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.