Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia przedstawia projekt Prawa o ustroju prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia aktywnie włączyło się w przygotowanie przez prodemokratyczne organizacje pozarządowe i środowiska prawnicze pakietu pięciu ustaw, mających na celu przywrócenie praworządności i naprawę obecnej katastrofalnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Efektem naszej pracy jest prezentowany dzisiaj projekt ustawy Prawo o ustroju prokuratury. Zawarte w nim rozwiązania i propozycje stanowią wypadkową oczekiwań obywateli, środowiska prokuratorskiego oraz międzynarodowych standardów funkcjonowania i organizacji apolitycznej prokuratury.
Mamy jednocześnie świadomość, że prezentowany projekt z uwagi na dynamikę procesu legislacyjnego nie stanowi wersji ostatecznej i kompletnej. Konieczność zapewnienia pełnej zgodności i kompatybilności z rozwiązaniami dotyczącymi reformy w sądach powoduje, że zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia kontynuuje prace projektowe w obszarze zagadnień związanych z propozycją wprowadzenia jednolitego statusu prokuratora. Jest to rozwiązanie nowatorskie, które przewiduje, że sędzia i prokurator powoływany byłby na stanowisko tylko raz. Kwestia miejsca wykonywania obowiązków służbowych przez prokuratora byłaby wówczas wtórna i zależna od jego miejsca zamieszkania oraz struktury prokuratury.
Podobnie w prezentowanym projekcie nie są zawarte zagadnienia związane z wynagrodzeniem prokuratorów, gdyż uważamy, że powinny być one uregulowane w ten sam sposób jak wynagrodzenia sędziów. Zagadnienia te będą w niedalekiej przyszłości przedmiotem ostatecznych uzgodnień między podmiotami biorącymi udział w tworzeniu pakietu pięciu ustaw dla przywrócenia praworządności. Ma to również na celu zapewnienie adekwatności ostatecznego kształtu naszej ustawy z rozwiązaniami proponowanymi w przygotowywanym przez środowiska sędziowskie projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Zarząd LSO

Projekt ustawy Prawo o ustroju prokuratury do pobrania tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.