Uchwała Walnego Zgromadzenia Sędziów Themis.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów Themis dnia 26 marca 2017 r. podjęło uchwałę, w której sędziowie stanowczo przeciwstawili się podporządkowaniu sądownictwa władzy
politycznej, w czym widzą rzeczywisty cel zmian w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Link do treści uchwały.