Ważny wyrok SN w sprawie dyscyplinarnej! Niedopełnienie nadmiernych obowiązków nie może powodować odpowiedzialności dyscyplinarnej!

Poniżej zamieszczamy wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2017r. sygn.. SNO 4/17. Orzeczenie SN wpisuje się w linię orzecznictwa, która wskazuje, że odpowiedzialność dyscyplinarna oparta jest na zasadzie winy. Nikt nie może odpowiadać za niedopełnienie obowiązków służbowych, którym z przyczyn obiektywnych nie może podołać.

Wyrok uważamy za ważny ze względu drakońską na pragmatykę służbową prokuratorów, która zachęca przełożonych do formułowania pism i ocen utrzymanych w „kulturze mobbingu”. Mamy prawo do warunków pracy sprzyjających przestrzeganiu wymogów prawa i podejmowaniu rozważnych decyzji. Właściwa organizacja pracy i dbałość o jej kulturę stanowi powinność naszych przełożonych. Nie wahajmy się im o tym przypominać.

wyrok SN dyscyplinarny

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.