Monitor Konstytucyjny

Pod adresem www.monitorkonstytucyjny.eu zajdziecie Państwo witrynę, która określa się jako następca i dziedzic dawnego Obserwatora Konstytucyjnego, internetowego periodyku wydawanego przez Piotra Rachtana, byłego pracownika Trybunału Konstytucyjnego.
W Monitorze Konstytucyjnym czytamy, że pozycję i znaczenie Obserwatora Konstytucyjnego potwierdził w przewrotny sposób dr hab. Mariusz Muszyński, polecając wyłączyć go już 20 grudnia 2016, nazajutrz po zakończeniu kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, niezwłocznie po przejęciu Trybunału.
Monitor Konstytucyjny jako nowy serwis internetowy, który kontynuuje część wątków najbardziej istotnych w Obserwatorze Konstytucyjnym, jest prowadzony również przez Piotra Rachtana.
Dzisiaj Monitor Konstytucyjny opublikował informację o zbliżającej się publikacji książki pt. „Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016”, dokumentującej prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organizacji i zasad działania TK w latach 2015-2016. Opracowanie przedstawiać będzie szczegółową analizę skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15), uwzględniającą wszystkie dokumenty źródłowe wydane w trakcie uchwalania kolejnych nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz kolejnych postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Link tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.